Durk Reitsma, werkgroeplid van de Documentatiestichting, geeft lezing.

Durk Reitsma, werkgroeplid van de Documentatiestichting, geeft lezing.

Verhalenverteller Durk Reitsma in De Skalm

Vrijdag 26 januari a.s., in het openingsweekend van de grote culturele manifestatie Leeuwarden-Fryslân 2018, vinden er in de hele provincie activiteiten plaats in het kader van het Mienskip programma. De Mienskip-projecten vormen een essentieel onderdeel van Leeuwarden-Fryslân 2018. Uiteraard doet Stiens ook mee. De aftrap van het Mienskip-programma in Leeuwarderadeel wordt verzorgd door schrijver Durk Reitsma. Hij zal in het documentatiecentrum in De Skalm een aantal van zijn eigen anekdotes en verhalen ten gehore brengen.

Het programma ziet er als volgt uit:

19.00-19.45 uur: De kromme skiednis fan de Dokkumer Trekfeart en it Jaachpaad.

20.00-20.45 uur: Bynammen, skelnammen, spotnammen en leedoansizzers.

21.00-21.45 uur: Smoute mytyske ferhalen ût it Noarder Trimdiel.

De voertaal zal aangepast worden aan de toehoorders. Ook in de andere dorpen van Leeuwarderadeel zullen in de loop van 2018 Mienskip projecten worden georganiseerd. De Werkgroep Kulturele Haadstêd 2018 yn Ljouwerteradiel, die in het leven is geroepen door de voormalige gemeente Leeuwarderadeel en die nu onder de gemeente Leeuwarden valt, zal het hele jaar door projecten en evenementen entameren en ondersteunen. Daarvoor is budget beschikbaar gesteld. De werkgroep werkt daarbij steeds nauw samen met de Plaatselijke Belangen en andere direct betrokkenen ter plekke.

Meer informatie over het programma van verhalenvertellers op www.2018verhalen.nl.

Meer informatie over de activiteiten in voormalige gemeente Leeuwarderadeel op www.leeuwarderadeel2018.nl.

Cultureel centrum De Skalm, Pyter Jurjensstrjitte 17, Stiens. Toegang is gratis.

Over de auteur

DSLeeuwarderadeel administrator