Maand van de geschiedenis lezing

Maand van de geschiedenis lezing

Lezing in maand van de geschiedenis door Sytse Keizer.

De Documentatiestichting Leeuwarderadeel organiseert in samenwerking met Historisch Centrum Leeuwarden en d’bieb, dit jaar tijdens de maand van de geschiedenis, een lezing.

Deze lezing zal verzorgd worden door de bekende deskundige op het gebied van inpoldering van de voormalige Middelsee of Boorne de heer Sytse Keizer, onder de titel:

’t Bildt al in 1200 ingepolderd.

Deze lezing wordt gehouden in de SKALM te Stiens op 30 oktober 2018, om 20.00 uur, de toegang is zoals gewoonlijk GRATIS. (Alleen de koffie/ thee is voor eigen rekening).

Zet deze bijzondere lezing in uw agenda!

Samenvatting van de lezing:

Van begin 2013 doet Sytse Keizer al onderzoek naar de ontstaansgeschiedenis van het Bildt over de periode van vóór 1505. In dat jaar werd de Zomerdijk Monicke-Dijck, nu bekend als de ‘Ouwe-Dyk’ verder opgehoogd. Vooral vanaf 800 n Chr. is het land hier uit de zee ontstaan of ‘opgebild’’ daarom noemt Keizer dat land dan ook ‘Billand’. De natuur werd hierbij geholpen door boeren en later ook door Monniken van de abdijen, die op en rondom het Billand gelegen waren. Deze lezing zal in het bijzonder ook de betekenis van de Monniken voor dit prachtige landschap in ’t ouwe estuarium fan de brede, maar ondiepe Middelsee onderstrepen.

Over de auteur

DSLeeuwarderadeel administrator