Nieuw boekje over Feinsum

Nieuw boekje over Feinsum

 

Kortgeleden liet de Documentatiestichting Leeuwarderadeel een nieuw boekje over Feinsum het levenslicht zien. Het boekje, geschreven door oud-Finkumer Foeke Bijma, kan gezien worden als een historische dorpswandeling. Veel van de oude panden met hun bewoners komen voorbij en het werkje is verluchtigd met tal van foto’ s. Het boekje is gratis huis aan huis in Feinsum verspreid 

Dit werd mede mogelijk gemaakt door een gift van Doarpsbelang Feinsum.   

 

 

 

Voor belangstellenden is er tegen betaling van € 2,50 per stuk (exclusief bezorgkosten) nog een aantal boekjes beschikbaar. Stuur daarvoor een mail aan ons mailadres: Documentatiestichting@gmail.com  Na betaling zorgen wij er dan voor dat het boekje bij u in de bus komt. Voor adressen buiten de voormalige gemeente Leeuwarderadeel worden de portokosten doorberekend.    

 

Over de auteur

DSLeeuwarderadeel administrator