Producten

Onze producten, boeken/naslagwerken,  zijn te raadplegen in de bibliotheek te Stiens. Tenzij anders is vermeld zijn die niet te koop.

“Ljouwerteradiel beneamd”
Het meest omvangrijke boekwerk dat ooit door de Documentatiestichting werd samengesteld.  Het geeft alle namen binnen het Noordertrimdeel van stukken land, water en wegen door de eeuwen heen, samen met hun exacte vindplaats (kadastrale aanduiding). In het boek met als ondertitel ‘toponiemen in Leeuwarderadeel door de eeuwen heen’ zijn veel foto’s en kaarten opgenomen. Dit boek is niet meer te koop maar nog wel te lenen in de bibliotheek.

Knipsel archief
Het knipselarchief wordt regelmatig bijgewerkt. Van alle dorpen en een groot aantal onderwerpen zijn knipseldossiers aanwezig.

Fotocollectie
Fotoarchief van de stichting met meer dan 6000 foto’s, zowel oud als nieuw, te raadplegen via de computer in de bibliotheek en hiernaast integraal via de link in de Beeldbank Leeuwarden.

Boekwerk over boerderijen
Een boek met informatie over boerderijen is al enige tijd in de openbare bibliotheek beschikbaar. Op dit moment wordt gewerkt aan een uitgave met veel nieuwe informatie.

Straatnamenboekje
In 2003 zag het boek ‘strjitnammen yn Ljouwerteradiel yn wurd en byld’ het licht. Het boekje is in beperkte oplage door de gemeente Leeuwarderadeel in samenwerking met de Kultuurried Ljouwerteradiel uitgebracht. Het boek is verkrijgbaar bij de gemeente Leeuwarderadeel, bij de openbare bibliotheek in Stiens en bij de Brunawinkel in Stiens voor € 12,50 per stuk (exclusief eventuele verzendkosten).

Voorpagina boekje straatnamen LeeuwarderadeelPagina binnenwerk straatnamenboekje Leeuwarderadeel

 

 

 

 

 

Molenproject
Een werkgroep is actief geweest met het fotograferen en inventariseren van molens. Het boekwerkje is begin 2004 gereed gekomen.

Voorkant boekje: Molens in Leeuwarderadeel Pagina binnenwerk, boekje molens in Leeuwarderadeel, Molen de Hoop

 

 

 

 

 

Gardenieren en koeienmelkers
Van deze beroepsgroepen zijn lijsten met namen en antecedenten samengesteld en per dorp gegroepeerd.

Winkels en neringdoenden
Een boek over dit onderwerp is in 2003 gereed gekomen.

Gevelstenen
Eind 2006 is de inventarisatie van gevelstenen in de gemeente gereed gekomen. Hiervan is een boekje samengesteld, dat in beperkte mate verkrijgbaar is bij het secretariaat.

Bruggen in Leeuwarderadeel
Een boekwerk over alle bruggen binnen de gemeente, ook van bruggen die al lang niet meer bestaan, met veel informatie en (oude en nieuwe foto’s). Onlangs gereed gekomen.

Films en video’s
De stichting heeft inmiddels de beschikking over een flink aantal films en video-opnamen. Van elk dorp is hierin wel iets voorhanden. De collectie beslaat inmiddels zo’n 75 titels. In de bibliotheek is dit materiaal te bekijken in de speciaal daarvoor ingerichte hoek ‘Het Documentatiecentrum’. Dit centrum kan gezien worden als een “H.I.P.” een Historisch Informatie Punt, in de ruimste zin van het woord. Alle bovengenoemde producten zijn hier ook in te zien en, via de bibliotheek, deels te leen.

……


Op stapel staande projecten

Tentoonstellingen
Van tijd tot tijd organiseert de stichting een tentoonstelling in de openbare bibliotheek.

Winkels en bedrijven
Een nieuw boek, met een momentopname van de hedendaagse winkels en bedrijven met foto’s en teksten is in voorbereiding. Voor dit project is de planning dat het eind 2012 is afgerond.
 
Sterke verhalen
Enkele leden van de documentatiestichting spannen zich al een aantal jaren in om alle sterke verhalen die zich in het Noordertrimdeel hebben afgespeeld, te verzamelen en op schrift te stellen. Er zijn momenteel zo’n 170 verhalen bekend.

Terpen binnen de gemeente Leeuwarderadeel
Er is een inventarisatie van de terpen binnen Leeuwarderadeel. Voor een groot deel zijn deze ook opgenomen in het boek “Ljouwerteradiel beneamd” wellicht wordt er nog een afzonderlijke publicatie aan gewijd.

Op papier uitgewerkte interviews
De stichting heeft interviews op band opgenomen van (oud) inwoners van Leeuwarderadeel die interessante historische gegevens bevatten. Deze interviews zijn deels ook op papier uitgewerkt.

…..


Verder wordt gedacht aan het opzetten van de volgende projecten:

  • Een boekje betreffende de kunstwerken binnen de gemeente.
  • Een boek met informatie over boerderijen is al enige tijd in de openbare bibliotheek beschikbaar. Op dit moment wordt gewerkt aan een uitgave met veel nieuwe informatie.