Bestuur

De bestuursstructuur is opgehangen aan de verenigingen voor plaatselijk belang in de gemeente, zo is elk dorp in het bestuur van de documentatie stichting Leeuwarderadeel vertegenwoordigd.


Voorzitter: Mw. P. Pollema – Dijkstra, tevens bestuurslid namens Alde Leije

Secretaris: Mw. A. de Groot, Pim Mulierwei 24,  9051 KA STIENS. (tevens webmaster en bestuurslid namens Stiens)

Penningmeester: Dhr. J. Dam, tevens bestuurslid namens Finkum

Vice voorzitter: Dhr. K. Tijtsma, tevens bestuurslid namens Britsum

Dhr. P. Keestra, bestuurslid namens Koarnjum / Jelsum

Mw. A. v.d. Ploeg, bestuurslid namens Hijum