Stiens

In 1787 werd Stiens als volgt beschreven in de ’Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden; veertiende deel; vervattende het vervolg der beschryving van Friesland’.

“Steens , weleer Steenstede en in de landstaal Stiens. Dit Dorp is een der fraaiste van de geheele Grietenye, versierd door verscheiden fraaien wooningen en een ruime nette Kerk, ingewyd op den naam van St. Vitus. Achter deeze Kerk ligt de plaats Hajema, naderhand, en denkelyk al voor 200 jaaren, bezeten door ’t geslagt van Burmania. Juckema State, een half uur gaans ten Noorden van Steens, is onder anderen bewoond geweest door Philip Boschhuizen met zyne vrouw Anna Eisinga. Hy overleed als Grietman van het Bildt in 1651. Petterhuister State werd in 1698 bewoond door den Heer A. H. Phuil. In de tyden der oude oneenigheden, tusschen de Landen en de Steden, werden hier ter plaatse meermalen de landsdagen gehouden. Steens heeft 69 stemmen.”

STIENS, ook Steens, Steense, Stense en Steensede genaamd. De eerste bekende vermelding dateert uit 1399.Stiens is het aanzienlijkste dorp van Leeuwarderadeel. men heeft er eene groote binnenbuurt langs de vaart en den hoofdweg en een aantal schoone boerenplaatsen, tusschen uitmuntende bouw- en weilanden, welke zich oostwaarts uitstrekken tot de Ee en het Wynzer-Tigchelwerk, dat met zijne buurt daartoe behoort.

Men telt er 230 h. en 1780 inwoners, die in den landbouw hun bestaan vinden en voornamelijk aardappelen, haver, boonen, vlas, garst en koolzaad aankweeken. Ook heeft men er een steenbakkerij.

Langebuorren Stiens. c. 1940. Zwaaikom in Stienservaart. Huidige plek gemeentehuis, zichtbare panden nu: Nynke Edelsmit.

 

 

 

 

STATES:

HAJEMA, of Haijoma, state,

BURMANIASTATE, N. O. van de Kerk., ca. 1750 afgebroken.

JUCKEMASTATE of Jukkema, state afgebroken in 1750. Terp ter plaatse afgegraven in 1899.

Ter plaatse staat nu het ‘Terphuis’ aan de Hege Herewei.

MELLINGA, 1,5 km. N. van Stiens, aan de weg naar dichtbij Finkum (nu nog Mellinga-pleats). Afgebroken ca. 1740.

PETTERHUISTERZATE

RINIA, state, aan de oude weg naar Hijum, ter hoogte van de huidige rondweg om Stiens. Afgebroken in 1807.

UNIA, state, ter plaatse van de voormalige gereformeerde kerk (nu opslag meubelen).

WITTE HUIS (het) of Witte Huys , landhuis, halverwege de huidige Wyrhústerwei, afgebroken in 1862.

Relevante links

Café De Smalle Brug

Het NLFS-Station in Stiens