Archieven overzicht

Overzicht van archieven die door de Documentatiestichting Leeuwarderadeel in bewaring zijn gegeven bij het Historisch Centrum Leeuwarden

N.B. De links geven een rechstreekse toegang op WORD bestanden

voor een gestructureerde toegang op de databases klik hier

 

Verenigingsarchieven wat doen we ermee:

Vaak vragen verenigingen / bedrijven zich af wat er met hun (oudere) archieven moet gebeuren. Bij aanklikken van onderstaande link opent zich een beknopte handleiding hoe om te gaan met archieven.

Verenigingsarchieven, wat doen we ermee

PlaatsingslijstLeeuwarderadeelTOTAAL

 • Partij van de Arbeid, afdeling Jelsum, Cornjum en Britsum, 1947 – 1965.
 • Iestpolder 1841 – 1974
 • Balkendsterpolder Polder, 1841 – 1974.
 • Studiecommissie herziening gemeentegrenzen in Friesland, augustus 1970.
 • Ruilverkaveling Leeuwarderadeel, 1975 – 1991
 • Dorpsbelang te Finkum, 1972 – 1976.
 • IJsclub ‘Nocht en Wille’ te Finkum, 1924 – 1961.
 • Fragmentaarchief Bekius en van der Wal.
 • Coöperatieve Zuivelfabriek te Stiens, 1918 – 1963
 • Veilingvereniging ‘Stiens en omstreken’ te Stiens, 1956 – 1976
 • Administratiekantoor Staal te Stiens, 1904 – 1953
 • Openbare Lagere School te Stiens, (later Pyter Jurjensstrijitte) te Stiens, 1928 – 1957
 • Master Hoogeveenskoalle, te Stiens, 1962 – 1975.
 • Volksonderwijs ‘Stiens en omstreken’ en van de Bewaarschool Stiens, 1926 – 1951
 • Bond voor Staatspensionering te Jelsum e.o. en Britsum en Cornjum), 1927 – 1963.
 • Vrouwen Hulp Vereniging (V.H.V.) Leeuwarderadeel, 1951 – 1977.
 • Vrouwenraad in Leeuwarderadeel, 1977 – 1992
 • Hervormde Gemeente Britsum, 1891 – 1963.
 • Volksleesbibliotheek Stiens der ‘Maatschappij tot nut van ’t Algemeen’, 1945 – 1951.
 • Toneelvereniging ‘Us Nocht’ te Hijum, 1951 – 1972.
 • Zang- en reciteervereniging ’Vriendenkring’ Jelsum, 1920 – 1972.
 • IJsclub ’Doarpswille’ Jelsum, 1946.
 • De Slagdijksterpolder, Leeuwarderadeel (ten z. van Hijum), 1917 – 1951
 • Archief Bouw- en Houtbond F.N.V. afdeling Stiens (1911) 1929 – 1995
 • Arhief Dorpsbelang Britsum 1930 – 2000
 • Archief badminton Vereniging Stiens, 1980 – 2000
 • Toneelvereniging en rederijkerskamer ’Halbertsma’
 • Plaatsingslijst van stukken afkomstig van K. Groenewoud, timmerman te Stiens, 1890 – 1926.
 • Plaatsingslijst van stukken afkomstig van Enkabé Hiddinga te Stiens
 • Plaatsingslijst van stukken afkomstig van de Volksleesbibliotheek van het departement Stiens der ‘Maatschappij tot nut van ’t Algemeen’, 1945 – 1951.
 • Plaatsingslijst van stukken afkomstig van de familie B. de Vries te Stiens, 1902 – 1934, 1989. Plaatsingslijst van stukken afkomstig van ‘Revue Stiens’
 • Plaatsingslijst (fragment) Bedrijfsarchief (melkveehouderij) van Jac. Dankert te Finkum, 1917 – 1918, 1949.
 • Plaatsingslijst van archivalia afkomstig van S. en G. Miedema, it Noarderfjild te Stiens
 • Plaatsingslijst van archivalia afkomstig van Molen De Hoop b.v. te Stiens

Hiernaast is bij het HCL ondergebracht het archief van