Dorpen

Dorpen

Rijdend vanaf Leeuwarden is Jelsum het eerste dorp in de gemeente Leeuwarderadeel, met vrij veel bebossing, waartussen een van Friesland’s oudste state ligt, het landgoed Dekema-state. Deze state is onlangs geheel gerestaureerd. In 1999 is begonnen met de landschappelijke inrichting van de tuinen. De route volgend passeren we de dorpen Cornjum, met het gerestaureerde Martenastate. Een kilometer verder ligt Britsum, in grootte het tweede dorp van de gemeente. Ten noorden van de hoofdplaats Stiens liggen de dorpen Finkum, Hijum en Oude Leije

Zie verder acht eeuwen Leeuwarderadeel

Klik hier voor overzicht van de burgemeesters van Leeuwarderadeel.

Bevolkingsaanwas Leeuwarderadeel per dorp

1744 1796 1815 1855 1880 1900 1920 1940 1960 1980 2000
Stiens 846 1157 1342 1820 2254 2291 2567 2199 2572 4567 7728
Finkum 249 356 365 507 612 554 560 592 511 390 167
Hijum 129 188 249 338 434 498 497 518 491 460 446
Britsum 161 230 271 362 441 526 472 537 604 887 1114
Kornjum 189 256 247 330 346 331 389 370 405 440 467
Jelsum 261 333 355 416 373 573 612 587 615 540 367