Categorie Archief Actueel

Leuk nieuw boekje over oudste woning van Stiens.

 

 

De documentatiestichting Leeuwarderadeel heeft weer een aardig nieuw boekje samengesteld, dat onder de titel

‘It Weinhûs yn Stiens, 300 jier ald?’

tijdens de open monumentendag gepresenteerd zal worden en daarna in de plaatselijke boekhandels verkrijgbaar is voor slechts € 3,-.

Het boekje handelt dus over het pand aan het Achterbosk 25 te Stiens, ook wel ‘het Weinhûs’ genoemd. Aan de gevel van het pand prijkt het jaartal 1721, dat zou betekenen dat het pand dit jaar 300 oud is. De auteurs gingen aan de slag om vast te stellen of dat inderdaad het geval was. Door middel van diepgaand archiefonderzoek kwam vast te staan dat het pand geen 300 jaar, maar tot ieder verrassing zelfs nog bijna een eeuw ouder bleek te zijn. Bijzonder is dat de huidige bewoner samen met de ouders en voorouders van het pand bijna exact een eeuw in bezit hebben.

Het boekwerkje is opgedeeld in twee gedeelten; het eerste gedeelte behandelt het eigenlijke onderwerp, dus het pand het Achterbosk 25. Het tweede gedeelte gaat in op de omgeving van het pand, vooral in de context van de tijd in de beginperiode, waarbij onder meer het stratenpatroon en de states en stinsen met hun bewoners besproken worden,

 

Boekje over Feinsum

Leuk nieuw boekje over Feinsum.

Begin dit jaar liet de Documentatiestichting Leeuwarderadeel een nieuw boekje over Feinsum het levenslicht zien. Het boekje, geschreven door oud-Finkumer Foeke Bijma, kan gezien worden als een historische dorpswandeling. Veel van de oude panden met hun bewoners komen voorbij en het werkje is verluchtigd met tal van foto’ s. Het boekje is gratis huis aan huis in Feinsum verspreid.

Dit werd mede mogelijk gemaakt door een gift van Doarpsbelang Feinsum.

Voor belangstellenden is er tegen een kleine vergoeding nog een aantal boekjes beschikbaar. Stuur daarvoor een mail aan ons mailadres: Documentatiestichting@gmail.com  Na betaling zorgen wij er dan voor dat het boekje bij u in de bus komt. Voor adressen buiten de voormalige gemeente Leeuwarderadeel worden de portokosten doorberekend.

Boeken online op deze site

 

De meeste boeken die de Documentatiestichting Leeuwarderadeel in de ruim vijfentwintig jaar van haar bestaan heeft samengesteld, zijn sinds kort integraal online te lezen via de website van onze stichting. Zie: https://www.documentatiestichting.nl/

De titels die online raadpleegbaar zijn, zijn onder andere: Ljouwerteradiel beneamd, (lijvig boekwerk over het benoemen van nagenoeg alle namen van stukken land etc. die door de tijd heen voor het Noorder trimdeel hebben gegolden). Bruggen in Leeuwarderadeel, met bespreking van de bruggen die er in Leeuwarderadeel (geweest) zijn; met veel uniek fotowerk. Ook een boek over de molens die er in de gemeente staan of hebben gestaan, en een boekwerk met alle gevelstenen maken deel uit van deze unieke historische collectie. Hiernaast zijn boekwerkjes over het boerenleven Historie van boerderijen) van verschillende dorpen in de serie vertegenwoordigd. Ook de folder met de beide historische fietsroutes is opgenomen. Kortom wie geïnteresseerd is in de geschiedenis van onze voormalige gemeente Leeuwarderadeel moet zeker kennisnemen van dit unieke erfgoed!

Kijk onder: Stichting-producten

Bestuurslid gezocht

Oproepje

Hiermee willen we graag reacties opwekken van de in het voormalig historisch Leeuwarderadeel geïnteresseerden. We zoeken namelijk enkele mensen die wel wat tijd zouden willen steken in het verder ontsluiten en toegankelijk maken van de lokale geschiedenis van het Noorder trimdeel. Mogelijk als werkgroepslid of als bestuurslid voor Stiens. Meld je aan als je geïnteresseerd bent om deze mooie hobby te delen, zodat we in de toekomst meer over het verleden kunnen weten.  

Reacties: documentatiestichting@gmail.com

Stichting de Kulturele Tsjerke Wyns

De “Stichting de Kulturele Tsjerke Wyns” is opgericht in 1997 en heeft als doel het multifunctioneel maken van het kerkgebouw in Wyns en zorg te dragen voor een passend gebruik in het kader van het culturele leven in het dorp Wyns en omstreken

http://www.wynzertsjerkje.nl/index.html

Oudste tekening van het ‘Elfstedenbruggetje’ over de Finkumervaart


Bruggetje bij Bartlehiem over de Finkumervaart met links tolhuis in 1747 (tekening van Pieter Idserds Portier).
Doc lwdl. T 2808

Pieter Jelles tour

Zaterdag 6 oktober PIETER JELLES TOUR

Fietstocht langs sporen van de socialistische leider Pieter Jelles Troelstra (1860-1930) in Leeuwarden, Jelsum en Stiens. Gidsen zijn Bertus Mulder (prominent PvdA-er) en Pieter van der Ende (bestuurslid Documentatiestichting Leeuwarderadeel). Activiteit ter gelegenheid van de Maand van de Geschiedenis (en het thema ‘opstand’). Duur: ca. 3,5 uur. Start: 13.30 uur, HCL (Groeneweg 1). Kosten: € 3,50 p.p. Maximaal 25 deelnemers. Opgave vooraf verplicht (minstens twee dagen tevoren viahistorischcentrum@leeuwarden.nl of 058-2332350). Organisatie: HCL i.s.m. Documentatiestichting Leeuwarderadeel.

 

LF2018:VERHALEN

Op vrijdag 26 januari was ook in Stiens de aftrap van LF2018; op veel plaatsen inde provincie werd in dat kader de ‘Winterjûnenocht’ herdacht door het vertellen van verhalen. In het documentatiecentrum van de bibliotheek in Stiens was hiervoor de bekende verteller en documentalist Durk Reitsma ‘aangetrokken’. Op zijn eigen humoristische wijze vertelde Reitsma in ‘it Frysk’ drie verschillende verhalen, waarom van tijd tot tijd door de ruim vijftig aanwezigen, smakelijk werd gelachen. De verschillende onderwerpen die werden aangesneden waren, om zeven uur: ‘De kromme skiednis fan de Dokkumer trekfeart en it jaagpaad’, waarin fijntjes de historie van de Dokkumer Ee uit de doeken werd gedaan. In het tweede deel om acht uur werd ingegaan op ‘Leedoansizzers’ en hoe het eraan toe ging met overlijden en begrafenissen op het platteland. Het derde en laatste en wellicht meest hilarische verhaal handelde over ‘Smoute en mytyske ferhalen út it Noarder Trimdiel’, waarin vooral de sterke verhalen rond allerlei cafés en kroegjes aan bod kwamen. Een deel van die verhalen is ook opgenomen in het boekwerk ‘Net te leauwen’ dat tijdens deze geslaagde openingsavond ook weer grif van de hand ging. De boeken zijn via https://www.documentatiestichting.nl/ overigens nog steeds na te bestellen. De verhalen zijn ook vastgelegd voor het nageslacht. Reitsma werd na afloop bedankt met een fors applaus.

12-12-2017

Jammer…… Alle kalenders zijn weer uitverkocht.

kalender

 

 

november 2017

 

 

Kalenders met historische foto’s Leeuwarderadeel opnieuw verkrijgbaar.

De Documentatiestichting Leeuwarderadeel had, in het kader van haar vijfentwintigjarig bestaan, een interessante verjaardagskalender met historische foto’s van onderwerpen van alle dorpen binnen onze gemeente uitgebracht.  Deze kalender was uitverkocht, maar de vraag ernaar was zo groot dat besloten is om een aantal te laten bijdrukken. Omdat het hier een verjaardagskalender betreft, kan deze kalender dus ‘duurzaam’ worden gebruikt en hoeft hij niet al na een jaar te worden weggedaan. Van alle dorpen zijn in de kalender twee oude foto’s opgenomen. Wie belangstelling voor een dergelijke kalender heeft kan dit kenbaar maken door een mail met naam en adres te sturen, aan de Documentatiestichting Leeuwarderadeel (documentatiestichting@gmail.com). Ter dekking van de kosten vragen we wel € 3,95 op de rekening van de stichting over te maken op rekeningnummer:

RABOBANK: NL20RABO0132532638 ten name van de Documentatiestichting Leeuwarderadeel.

Wees er snel bij, want op is op.