Oudste tekening van het ‘Elfstedenbruggetje’ over de Finkumervaart


Bruggetje bij Bartlehiem over de Finkumervaart met links tolhuis in 1747 (tekening van Pieter Idserds Portier).
Doc lwdl. T 2808

Over de auteur

DSLeeuwarderadeel administrator