Boeken online op deze site

Boeken online op deze site

 

De meeste boeken die de Documentatiestichting Leeuwarderadeel in de ruim vijfentwintig jaar van haar bestaan heeft samengesteld, zijn sinds kort integraal online te lezen via de website van onze stichting. Zie: https://www.documentatiestichting.nl/

De titels die online raadpleegbaar zijn, zijn onder andere: Ljouwerteradiel beneamd, (lijvig boekwerk over het benoemen van nagenoeg alle namen van stukken land etc. die door de tijd heen voor het Noorder trimdeel hebben gegolden). Bruggen in Leeuwarderadeel, met bespreking van de bruggen die er in Leeuwarderadeel (geweest) zijn; met veel uniek fotowerk. Ook een boek over de molens die er in de gemeente staan of hebben gestaan, en een boekwerk met alle gevelstenen maken deel uit van deze unieke historische collectie. Hiernaast zijn boekwerkjes over het boerenleven Historie van boerderijen) van verschillende dorpen in de serie vertegenwoordigd. Ook de folder met de beide historische fietsroutes is opgenomen. Kortom wie geïnteresseerd is in de geschiedenis van onze voormalige gemeente Leeuwarderadeel moet zeker kennisnemen van dit unieke erfgoed!

Kijk onder: Stichting-producten

Over de auteur

DSLeeuwarderadeel administrator