Producten

Boekwerken online raadplegen:

Onderstaande boekwerken zijn voor in het oorspronkelijke Leeuwardeadeel de geïnteresseerde lezer via de links te raadplegen.

Hoe werkt het:
In dit overzicht vindt u alle boeken die wij online beschikbaar stellen. U kunt ze in alle gemak, hier via de website, lezen. Klik op een boek naar keuze en een schermvullend venster zal worden geopend met het het boek. U kunt bladeren met de pijlen links en rechts van het scherm, lezen, in- en uitzoomen voor uw leesgemak, downloaden en delen. Wij wensen u veel leesplezier toe en mocht u vragen hebben, neem gerust contact met ons op.

Een boekwerk over alle bruggen binnen de gemeente, ook van bruggen die al lang niet meer bestaan, met veel informatie en (oude en nieuwe) foto’s.

Het boekwerkje over (eerdere) buurtschappen kwam, mede naar aanleiding van een vraag van het toenmalige gemeentebestuur in 2016 gereed.

In 2018 is door het prominente lid Durk Reitsma een klein ego document uit de archieven opgeduikeld, van ene Noordenbos, die samen met zijn zwager de Elfstedentocht fietste.

Een folder met twee unieke fietsroutes kwam in 2017 gereed. De beide verschillende routes geven veel historische informatie en voeren langs de mooiste plekken in het Noorder trimdeel. De folders zijn nog volop verkrijgbaar.

Van deze beroepsgroepen zijn lijsten met namen en antecedenten samengesteld en per dorp gegroepeerd.

Eind 2006 is de inventarisatie van gevelstenen in de gemeente Leeuwarderadeel gereedgekomen. Hiervan is een boekje samengesteld, dat in beperkte mate verkrijgbaar was. Ook dit boekje is hier integraal te raadplegen.

Evenals van een aantal andere dorpen zijn de boerderijen van Oude Leije geïnventariseerd.

Evenals van een aantal andere dorpen zijn de boerderijen van Hijum geïnventariseerd.

Het meest omvangrijke boekwerk dat ooit door de Documentatiestichting werd samengesteld. Het geeft alle namen binnen het Noorder trimdeel van stukken land, water en wegen door de eeuwen heen, samen met hun exacte vindplaats (kadastrale aanduiding). In het boek met als ondertitel ‘toponiemen in Leeuwarderadeel door de eeuwen heen’ zijn veel foto’s en kaarten opgenomen. Dit boek is niet meer te koop.

Een werkgroep is actief geweest met het fotograferen en inventariseren van de molens binnen onze voormalige gemeente. Het boekwerkje is al in 2004 gereedgekomen.

Overige publicaties en activiteiten

Onderstaande publicaties staan (nog) niet online. Enerzijds om dat er nog boekwerken van te koop zijn, anderzijds omdat ze niet meer (digitaal) aanwezig zijn.

 

Knipsel archief
Het knipselarchief wordt regelmatig bijgewerkt. Van alle dorpen en een groot aantal onderwerpen zijn knipseldossiers aanwezig.

Fotocollectie
Fotoarchief van de stichting met meer dan 6000 foto’s, zowel oud als nieuw, te raadplegen via de computer in de bibliotheek en hiernaast integraal via de link in de Beeldbank Leeuwarden.

Boekwerk over boerderijen
Een boek met informatie over boerderijen is al enige tijd in de openbare bibliotheek beschikbaar.

Straatnamenboekje
In 2003 zag het boek ‘strjitnammen yn Ljouwerteradiel yn wurd en byld’ het licht. Het boekje was in beperkte oplage door de gemeente Leeuwarderadeel in samenwerking met de Kultuurried Ljouwerteradiel uitgebracht.

Films en video’s
De stichting heeft inmiddels de beschikking over een flink aantal films en video-opnamen. Van elk dorp is hierin wel iets voorhanden. De collectie beslaat inmiddels zo’n 75 titels. In de bibliotheek is dit materiaal te bekijken in de speciaal daarvoor ingerichte hoek ‘Het Documentatiecentrum’. Dit centrum kan gezien worden als een “H.I.P.” een Historisch Informatie Punt, in de ruimste zin van het woord. Alle bovengenoemde producten zijn hier ook in te zien en, via de bibliotheek, deels te leen.

Tentoonstellingen
Van tijd tot tijd organiseert de stichting een tentoonstelling in de openbare bibliotheek.

Sterke verhalen
Enkele leden van de documentatiestichting hebben zich ingespannen om alle sterke verhalen die zich in het Noorder trimdeel hebben afgespeeld, te verzamelen en op schrift te stellen. Er is een geïllustreerd boekwerk over verschenen, dat nog te koop is voor €9,95.

Terpen binnen de gemeente Leeuwarderadeel
Er is een inventarisatie van de terpen binnen Leeuwarderadeel. Voor een groot deel zijn deze ook opgenomen in het boek “Ljouwerteradiel beneamd” wellicht wordt er nog een afzonderlijke publicatie aan gewijd.

Op papier uitgewerkte interviews
De stichting heeft interviews op band opgenomen van (oud) inwoners van Leeuwarderadeel die interessante historische gegevens bevatten. Deze interviews zijn deels ook op papier uitgewerkt.