Contact

Secretariaat Documentatiestichting: Aeltsje de Groot
Adres: Pim Mulierwei 24, 9051 KA Stiens
Telefoonnummer: 06-10183727
E-mail adres: documentatiestichting@gmail.com
Webmaster:    Aeltsje de Groot / Tineke Nicolay-Joekema
Facebook: Tineke Nicolay-Joekema  doc.lwdl@gmail.com

Bezoekadres:
Omdat de stichting niet over een eigen ruimte beschikt is een samenwerkingsverband aangegaan met de openbare Bibliotheek in Leeuwarderadeel.

De informatie en de producten van de stichting zijn daarom in de openbare bibliotheek in Stiens te raadplegen. Ook staat daar een computer met het fotoarchief van de stichting waarop meer dan 3000 foto’s, zowel oud als nieuw te bewonderen zijn. De foto’s zijn eveneens via Beeldbank te raadplegen.

 

 

Adres: Bibliotheek Stiens
De Nije Skalm
Ljipstrjitte 1
Postcode/plaats: 9051 AR Stiens
Telefoonnummer:
058-2347777
Website:
E-mail adres: