Pieter Jelles tour

Pieter Jelles tour

Zaterdag 6 oktober PIETER JELLES TOUR

Fietstocht langs sporen van de socialistische leider Pieter Jelles Troelstra (1860-1930) in Leeuwarden, Jelsum en Stiens. Gidsen zijn Bertus Mulder (prominent PvdA-er) en Pieter van der Ende (bestuurslid Documentatiestichting Leeuwarderadeel). Activiteit ter gelegenheid van de Maand van de Geschiedenis (en het thema ‘opstand’). Duur: ca. 3,5 uur. Start: 13.30 uur, HCL (Groeneweg 1). Kosten: € 3,50 p.p. Maximaal 25 deelnemers. Opgave vooraf verplicht (minstens twee dagen tevoren viahistorischcentrum@leeuwarden.nl of 058-2332350). Organisatie: HCL i.s.m. Documentatiestichting Leeuwarderadeel.

 

Over de auteur

DSLeeuwarderadeel administrator