LF2018:VERHALEN

Op vrijdag 26 januari was ook in Stiens de aftrap van LF2018; op veel plaatsen inde provincie werd in dat kader de ‘Winterjûnenocht’ herdacht door het vertellen van verhalen. In het documentatiecentrum van de bibliotheek in Stiens was hiervoor de bekende verteller en documentalist Durk Reitsma ‘aangetrokken’. Op zijn eigen humoristische wijze vertelde Reitsma in ‘it Frysk’ drie verschillende verhalen, waarom van tijd tot tijd door de ruim vijftig aanwezigen, smakelijk werd gelachen. De verschillende onderwerpen die werden aangesneden waren, om zeven uur: ‘De kromme skiednis fan de Dokkumer trekfeart en it jaagpaad’, waarin fijntjes de historie van de Dokkumer Ee uit de doeken werd gedaan. In het tweede deel om acht uur werd ingegaan op ‘Leedoansizzers’ en hoe het eraan toe ging met overlijden en begrafenissen op het platteland. Het derde en laatste en wellicht meest hilarische verhaal handelde over ‘Smoute en mytyske ferhalen út it Noarder Trimdiel’, waarin vooral de sterke verhalen rond allerlei cafés en kroegjes aan bod kwamen. Een deel van die verhalen is ook opgenomen in het boekwerk ‘Net te leauwen’ dat tijdens deze geslaagde openingsavond ook weer grif van de hand ging. De boeken zijn via https://www.documentatiestichting.nl/ overigens nog steeds na te bestellen. De verhalen zijn ook vastgelegd voor het nageslacht. Reitsma werd na afloop bedankt met een fors applaus.

Over de auteur

DSLeeuwarderadeel administrator