Nieuw: Verjaardagskalender

Nieuw: Verjaardagskalender

foto van Documentatiestichting Leeuwarderadeel.

Kalenders met historische foto’s Leeuwarderadeel
De Documentatiestichting Leeuwarderadeel heeft, in het kader van haar vijfentwintigjarig bestaan, een interessante verjaardagskalender uitgebracht, met historische foto’s van onderwerpen van alle dorpen binnen onze gemeente. Omdat het hier een verjaardagskalender betreft, kan deze kalender dus ‘duurzaam’ worden gebruikt en hoeft hij niet al na een jaar te worden weggedaan. Van alle dorpen zijn in de kalender twee oude foto’s opgenomen.

Wie belangstelling voor een dergelijke kalender heeft kan dit kenbaar maken door een mail met naam en adres te sturen, aan de Documentatiestichting Leeuwarderadeel (documentatiestichting@gmail.com).

Ter dekking van de kosten vragen we wel € 3,95 op de rekening van de stichting over te maken op rekeningnummer:
RABOBANK: NL20RABO0132532638 ten name van de Documentatiestichting Leeuwarderadeel.

Over de auteur

DSLeeuwarderadeel administrator