OPROEP

OPROEP

 

OPROEP

Heeft u historisch materiaal, zoals foto’s, boeken, dia’s, krantenknipsels en dergelijke over Leeuwarderadeel, dan kunt u dat bij ons, Documentatiestichting Leeuwarderadeel,  inleveren of laten scannen, zodat ook dat voor het nageslacht wordt behouden. Ook boeken over mensen of verenigingen in onze gemeente zijn een waardevolle aanwinst.

U kunt deze materialen schenken of in bruikleen geven.

Voor meer info : documentatiestichting@gmail.com

Over de auteur

DSLeeuwarderadeel administrator