States projekt.

States projekt.

Borden-projecten Leeuwarderadeel onthuld!

Doop historische fietsroute Informatieborden bij fietspad Spoardyk

 

De Documentatiestichting Leeuwarderadeel heeft in samenwerking met de Kultuerried Ljouwerteradiel en een flink aantal sponsors het ‘statesproject’ kunnen realiseren.

Het project gaat over states en stinsen in het Noorder trimdeel (derde deel van de oorspronkelijke gemeente Leeuwarderadeel). Op zaterdag 14 oktober a.s. om 14.00 uur zal wethouder Rinske van de Meulen het eerste bord formeel onthullen.

Bij de dorpen binnen de gemeente is nu een dergelijk informatiebord geplaatst met daarop de belangrijkste state die binnen het betreffende dorpsgebied heeft gestaan. Naast een afbeelding en de plaatsbepaling staat er op de borden ook informatie over welke states nog meer binnen dat dorpsgebied hebben gestaan en tevens wie de belangrijkste bewoner van de state is geweest, veelal ook met afbeeldingen. In totaal zijn er zes van dergelijke borden geplaatst, te weten in, van noord naar zuid: Hijum, Aebingastins; Feinsum, Holdingastate; Stiens, Burmaniastate; Britsum, Lettingastate; Koarnjum, Wijdeveldstate en Jelsum, Hinnemastate.

 

Naast deze borden is er door de Documentatiestichting onder meer langs die borden een prachtige historische fietsroute van c. 40 km. ontwikkeld, die ook in delen gefietst kan worden.

De fietsroutes zijn verkrijgbaar bij de boekhandel, de VVV en historische/ recreatieve instellingen.

 

De borden samen vormen, in combinatie met de fietsroute, een mooi stukje historische informatie waardoor fietsers en ook wandelaars in het kader van Leeuwarden/ Fryslân CH 2018, in het noorden van de nieuwe gemeente Leeuwarden de CULTUUR HISTORIE kunnen komen snuiven!

Hiernaast is Plaatselijk Belang Stiens (PBS) aangehaakt met een viertal borden van gelijke vormgeving als die van de states. Een drietal borden wordt geplaatst  nabij het nieuwe fietspad ‘Spoardyk’ in Stiens en nabij de voormalige spoorloodsen aan de Lutskedyk.

Het vierde bord wordt geplaatst bij de Grote of Sint Vituskerk te Stiens.

Het zijn allemaal borden waarop de historie van de verschillende objecten wordt beschreven.

 

Afbeelding van de Burmaniastate te Stiens, De state in c. 1723, naar een tekening van J. Stellingwerf

Over de auteur

DSLeeuwarderadeel administrator