18 en 19 september Fietstochten ‘Ode aan het landschap’

 

Zaterdag kan de tocht ‘Pieter Jelles in Leeuwarden en Stiens gefietst worden.

Op zondag kan worden deelgenomen aan de landschappelijke en Archeologische fietstocht.

Met Evert Kramer en Tom Sandijck kan wordt u meegenomen langs de oude Middelsee en over de kwelderwal. U maakt kennis met landschappen, dijken, oude paden, stinzen, terpen en stadsuitbreidingen ten zuiden van Leeuwarden.

Opgave en verdere informatie bij Historisch Centrum Leeuwarden, tel. 058 233 23 50

 

Van de fietstocht ‘Sporen van ‘Pieter Jelles Troelstra in en rond Leeuwarden’ is tevens een leuke en zeer informatieve brochure verschenen die eveneens verkrijgbaar is bij Historisch Centrum Leeuwarden, tel. 058 233 23 50.

Over de auteur

DSLeeuwarderadeel administrator