Historisch geïnteresseerden gevraagd

Historisch geïnteresseerden gevraagd

 

De Documentatiestichting Leeuwarderadeel bestaat in 2022 dertig jaar. Veel leden zijn al vanaf de begintijd bij onze stichting betrokken. Ook een aantal bestuursleden wordt al wat ouder en heeft te kennen gegeven dat er een nieuwe impuls nodig is om de stichting levend en daadkrachtig te houden. We zijn daarom op zoek naar mensen die de lokale historie, met name van de eerdere gemeente Leeuwarderadeel, een warm hart toedragen en zich willen inzetten om actief bezig te zijn om die historie voor de toekomst vast te leggen en verder te helpen ontsluiten.

Voor informatie over de Documentatiestichting, hoe de stichting is samengesteld en wat deze tot nu toe heeft ontwikkeld willen we verwijzen naar onze website: www.documentatiestichting.nl

We hebben een interessante en uitdagende bestuursfunctie voor geïnteresseerden beschikbaar.

Stuur bij interesse of om informatie een mail aan de secretaris, e-mailadres: documentatiestichting@gmail.com Tank yn it foarút!

Over de auteur

DSLeeuwarderadeel administrator