Categorie Archief Geen categorie

Historisch geïnteresseerden gevraagd

 

De Documentatiestichting Leeuwarderadeel bestaat in 2022 dertig jaar. Veel leden zijn al vanaf de begintijd bij onze stichting betrokken. Ook een aantal bestuursleden wordt al wat ouder en heeft te kennen gegeven dat er een nieuwe impuls nodig is om de stichting levend en daadkrachtig te houden. We zijn daarom op zoek naar mensen die de lokale historie, met name van de eerdere gemeente Leeuwarderadeel, een warm hart toedragen en zich willen inzetten om actief bezig te zijn om die historie voor de toekomst vast te leggen en verder te helpen ontsluiten.

Voor informatie over de Documentatiestichting, hoe de stichting is samengesteld en wat deze tot nu toe heeft ontwikkeld willen we verwijzen naar onze website: www.documentatiestichting.nl

We hebben een interessante en uitdagende bestuursfunctie voor geïnteresseerden beschikbaar.

Stuur bij interesse of om informatie een mail aan de secretaris, e-mailadres: documentatiestichting@gmail.com Tank yn it foarút!

18 en 19 september Fietstochten ‘Ode aan het landschap’

 

Zaterdag kan de tocht ‘Pieter Jelles in Leeuwarden en Stiens gefietst worden.

Op zondag kan worden deelgenomen aan de landschappelijke en Archeologische fietstocht.

Met Evert Kramer en Tom Sandijck kan wordt u meegenomen langs de oude Middelsee en over de kwelderwal. U maakt kennis met landschappen, dijken, oude paden, stinzen, terpen en stadsuitbreidingen ten zuiden van Leeuwarden.

Opgave en verdere informatie bij Historisch Centrum Leeuwarden, tel. 058 233 23 50

 

Van de fietstocht ‘Sporen van ‘Pieter Jelles Troelstra in en rond Leeuwarden’ is tevens een leuke en zeer informatieve brochure verschenen die eveneens verkrijgbaar is bij Historisch Centrum Leeuwarden, tel. 058 233 23 50.