Home

Lezing in maand van de geschiedenis door Hedman Bijlsma

 

De Documentatiestichting Leeuwarderadeel organiseert in samenwerking met Historisch Centrum Leeuwarden en de bibliotheek, dit jaar tijdens de maand van de geschiedenis, een lezing.

Deze lezing zal verzorgd worden door de bekende deskundige op het gebied van schaatsen en ijsplezier, de heer Hedman Bijlsma.

De  lezig heeft de titel meegekregen van:

IJSVERMAAK IN STIENS EN OMGEVING DE LAATSTE 100 JAAR

 

Hedman Bijlsma uit Drachten verzorgt deze lezing over het verleden van het schaatsenrijden. Waar komt dat schaatsen eigenlijk vandaan en waarom hebben wij in dit land zo’n speciale band met ijs-en winterpret? Plaatjes van vroeger en nu. Van pake en beppe die ooit hun familie over ijs bezochten. Hij zal vooral ingaan op de provincie Friesland en op het ijsplezier van weleer in deze omgeving.

De spreker diverse boeken over de geschiedenis van het schaatsen, o.a. ‘Yn streken’ over twee eeuwen Friese schaatssport, Koning Thialf over 150 jaar Koninklijke IJsvereniging in Heerenveen. Ook leverde hij foto’s en informatie voor het jubileumboek 100 jaar ‘Koninklijke’ IJsclub Stiens. Dit boek zal op de avond van de lezing ook te koop zijn.

 

Deze lezing wordt gehouden in de SKALM te Stiens op 9 oktober 2017, om 20.00 uur, de toegang is zoals gewoonlijk GRATIS. (Alleen de koffie/ thee is voor eigen rekening).

Zet deze bijzondere lezing in uw agenda!

OPROEP

 

OPROEP

Heeft u historisch materiaal, zoals foto’s, boeken, dia’s, krantenknipsels en dergelijke over Leeuwarderadeel, dan kunt u dat bij ons, Documentatiestichting Leeuwarderadeel,  inleveren of laten scannen, zodat ook dat voor het nageslacht wordt behouden. Ook boeken over mensen of verenigingen in onze gemeente zijn een waardevolle aanwinst.

U kunt deze materialen schenken of in bruikleen geven.

Voor meer info : documentatiestichting@gmail.com

Prachtige Aquarel van Johannes Terpstra

Aquarel van Johannes Terpstra – Stiens: Sint Vitus

Nieuw: Verjaardagskalender

foto van Documentatiestichting Leeuwarderadeel.

Kalenders met historische foto’s Leeuwarderadeel
De Documentatiestichting Leeuwarderadeel heeft, in het kader van haar vijfentwintigjarig bestaan, een interessante verjaardagskalender uitgebracht, met historische foto’s van onderwerpen van alle dorpen binnen onze gemeente. Omdat het hier een verjaardagskalender betreft, kan deze kalender dus ‘duurzaam’ worden gebruikt en hoeft hij niet al na een jaar te worden weggedaan. Van alle dorpen zijn in de kalender twee oude foto’s opgenomen.

Wie belangstelling voor een dergelijke kalender heeft kan dit kenbaar maken door een mail met naam en adres te sturen, aan de Documentatiestichting Leeuwarderadeel (documentatiestichting@gmail.com).

Ter dekking van de kosten vragen we wel € 3,95 op de rekening van de stichting over te maken op rekeningnummer:
RABOBANK: NL20RABO0132532638 ten name van de Documentatiestichting Leeuwarderadeel.

Leeuwarderadelers in beweging 1870-1914

Zondag 5 maart a.s.

Dennis Klooster vertelt over migratie in de gemeente Leeuwarderadeel in de periode 1870-1914, met specifieke aandacht voor de dorpen Huizum en Hijum.

Plaats: Historisch Centrum Leeuwarden / HCL (Groeneweg 1)
Aanvang: 14.00 uur
Organisatie: HCL. Toegang: gratis

Stoomcursus geschiedenis Leeuwarderadeel

Zondagmiddag 15 januari geeft Fries historisch en letterkundig centrum Tresoar een stoomcursus in de Skalm te Stiens ter voorbereiding op Culturele Hoofdstad 2018. In deze cursus wordt op luchtige wijze aandacht besteed aan de pareltjes in de geschiedenis van Fryslân en de Gemeente Leeuwarderadeel.

In het jaar dat Leeuwarden Culturele Hoofdstad van Europa is komen er veel gasten naar Fryslân. Die gasten willen de rijke Friese geschiedenis van stad en platteland meemaken. Het kunnen cultuurtoeristen zijn, maar ook nazaten van Friese emigranten die op zoek zijn naar hun roots. Zijn de bewoners van Fryslân erop voorbereid om die mensen te ontvangen? En hun vragen te beantwoorden? Na het volgen van deze stoomcursus weten ze het zeker. Tijdens de cursus vertelt Tresoar onder andere een kort historisch verhaal, wordt er een filmpje uit het Fries Film Archief vertoond en is er een quiz over dorp en streek.

Meer informatie

De stoomcursus van Tresoar vindt plaats op zondag 15 januari van 15.00 – 17.30 uur in de Skalm te Stiens en is gratis toegankelijk.

Samenwerkingsschool ‘De Swirrel’ in Britsum geopend

BRITSUM – De jongste kinderen Joost Zoomers en Shannen openden woensdag 14 september j.l. met een grote sleutel de nieuwe school voor de kinderen van De Trije Doarpen.

Jelle Woudstra, als oudste leerling van de school onthulde samen met wethouder Cees Vos van de gemeente Leeuwarderadeel, Mark Vrolijk van Onderwijsgroep Fier en Jaap Jansma van CBO G2 het naambord waarbij de naam ‘De Swirrel’ tevoorschijn kwam.

 Swirrel: Door elkaar bewegen

Deze unieke naam is bedacht door een ouder van de school, Wia van der Meer – Numan.

Swirrel is geen Friese of Nederlandse naam, maar lijkt op het Engelse woord ‘Swirl’. Swirl betekent dwarrelen, kolken, warrelen, wervelen. De school wil niet stilstaan, maar op een positieve manier  in beweging zijn en blijven. Warrelen betekent door elkaar bewegen en dat is precies wat de voormalige drie basisscholen o.b.s ‘De Homeie’ te Britsum, o.b.s. ‘Oan’t Skipperspypke’ te Koarnjum en c.b.s ‘De Foarikker’ te Britsum gaan doen in de nieuwe school.