De documentatiestichting heeft ten doel: Het verzamelen, beheren en toegankelijk maken van documentatiemateriaal dat binding heeft met het Noorder trimdeel van de oorspronkelijke gemeente Leeuwarderadeel.

Welkom bij

Documentatiestichting Leeuwardenadeel

Zij tracht dit doel te bereiken door dit documentatiemateriaal, in zo breed mogelijke zin, veilig te stellen en te ontsluiten. Indien gewenst brengt zij, ter bevordering van kennis over de lokale historie, zelf nieuwe publicaties uit.

Contact

Wythústerwei 80, 9051 EM, Stiens | Tel. : 058 - 257 20 97 | E-mail: documentatiestichting@gmail.com

Actueel

Lees hier het laatste nieuws. Kijk voor meer onder het kopje 'Actueel' in het menu.

States projekt.

Borden-projecten Leeuwarderadeel onthuld! Doop historische fietsroute Informatieborden bij fietspad Spoardyk   De Document

Lezing in maand van de geschiedenis door Hedman Bijlsma   De Documentatiestichting Leeuwarderadeel organiseert in samenwerking met His

OPROEP

  OPROEP Heeft u historisch materiaal, zoals foto’s, boeken, dia’s, krantenknipsels en dergelijke over Leeuwarderadeel, dan ku

Prachtige Aquarel van Johannes Terpstra

Aquarel van Johannes Terpstra - Stiens: Sint Vitus