De documentatiestichting heeft ten doel: Het verzamelen, beheren en toegankelijk maken van documentatiemateriaal dat binding heeft met het Noorder trimdeel van de oorspronkelijke gemeente Leeuwarderadeel.

Welkom bij

Documentatiestichting Leeuwardenadeel

Zij tracht dit doel te bereiken door dit documentatiemateriaal, in zo breed mogelijke zin, veilig te stellen en te ontsluiten. Indien gewenst brengt zij, ter bevordering van kennis over de lokale historie, zelf nieuwe publicaties uit.

Contact

Wythústerwei 80, 9051 EM, Stiens | Tel. : 058 - 257 20 97 | E-mail: documentatiestichting@gmail.com

Actueel

Lees hier het laatste nieuws. Kijk voor meer onder het kopje 'Actueel' in het menu.

Maand van de geschiedenis lezing

Lezing in maand van de geschiedenis door Sytse Keizer. De Documentatiestichting Leeuwarderadeel organiseert in samenwerking met Historisch Cen

Pieter Jelles tour

Zaterdag 6 oktober PIETER JELLES TOUR Fietstocht langs sporen van de socialistische leider Pieter Jelles Troelstra (1860-1930) in Leeuwarden,

LF2018:VERHALEN Op vrijdag 26 januari was ook in Stiens de aftrap van LF2018; op veel plaatsen inde provincie werd in dat kader de ‘Winterj

Durk Reitsma, werkgroeplid van de Documentatiestichting, geeft lezing.

Verhalenverteller Durk Reitsma in De Skalm Vrijdag 26 januari a.s., in het openingsweekend van de grote culturele manifestatie Leeuwarden-Fry