De documentatiestichting heeft ten doel: Het verzamelen, beheren en toegankelijk maken van documentatiemateriaal dat binding heeft met het Noorder trimdeel van de oorspronkelijke gemeente Leeuwarderadeel.

Welkom bij

Documentatiestichting Leeuwardenadeel

Zij tracht dit doel te bereiken door dit documentatiemateriaal, in zo breed mogelijke zin, veilig te stellen en te ontsluiten. Indien gewenst brengt zij, ter bevordering van kennis over de lokale historie, zelf nieuwe publicaties uit.

Contact

Wythústerwei 80, 9051 EM, Stiens | Tel. : 058 - 257 20 97 | E-mail: documentatiestichting@gmail.com

Actueel

Lees hier het laatste nieuws. Kijk voor meer onder het kopje 'Actueel' in het menu.

Nieuw boekje over Feinsum

  Kortgeleden liet de Documentatiestichting Leeuwarderadeel een nieuw boekje over Feinsum het levenslicht zien. Het boekje, geschreven do

Boeken online op deze site

  De meeste boeken die de Documentatiestichting Leeuwarderadeel in de ruim vijfentwintig jaar van haar bestaan heeft samengesteld, zijn sinds k

Bestuurslid gezocht

Oproepje Hiermee willen we graag reacties opwekken van de in het voormalig historisch Leeuwarderadeel geïnteresseerden. We zoeken namelijk enke

Stichting de Kulturele Tsjerke Wyns

De “Stichting de Kulturele Tsjerke Wyns” is opgericht in 1997 en heeft als doel het multifunctioneel maken van het kerkgebouw in Wyns en